​​​​​​

نظرسنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در سامانه ارتباطات مردمی چقدر است؟میزان رضایت شما از پاسخگویی به درخواستهایتان در سامانه ارتباطات مردمی چقدر است؟میزان رضایت شما از اطلاع رسانی و شفاف بودن اطلاعات در سامانه ارتباطات مردمی چقدر است؟میزان رضایت شما از نحوه سوالات بخشهای مختلف در سامانه ارتباطات مردمی چقدر است؟نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص این سامانه و بخشهای مختلف آن اعلام نمایید.